Số ký hiệu 115/GCNĐĐK-SCT
Trích yếu Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - PETROLIMEX - Cửa hàng 45
Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 28/09/2023
Ngày có hiệu lực 28/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - PETROLIMEX - Cửa hàng 45
Số ký hiệu: 115/GCNĐĐK-SCT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/09/2023

Văn bản liên quan