Số ký hiệu 562/SCT-QLNLKT
Trích yếu Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Cấp điện cho các trạm bơm của hệ thống thu gom nước thải thuộc công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp, Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành.
Lĩnh vực Năng lượng Kỹ thuật
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày có hiệu lực 28/03/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Cấp điện cho các trạm bơm của hệ thống thu gom nước thải thuộc công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp, Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành.
Số ký hiệu: 562/SCT-QLNLKT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/03/2023

Văn bản liên quan