Số ký hiệu 21/2022/GCNATTP-SCT
Trích yếu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Địa điểm kinh doanh Winmart +QNM18 - Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommecre
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại
Cơ quan ban hành Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết quả giải quyết TTHC
Người ký
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày có hiệu lực 24/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Địa điểm kinh doanh Winmart +QNM18 - Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommecre
Số ký hiệu: 21/2022/GCNATTP-SCT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/08/2022

Văn bản liên quan