Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy Xuyên

Địa chỉ: thị trấn Nam Phước - Duy Xyên- Quảng Nam Số điện thoai: 0235.3775998

Phòng kinh tế thành phố Hội An

Địa chỉ: 04 Ngô Gia Tự Số ĐT: 0510 3861 216 Email: phongkinhtehoian@gmail.com Fax: 0510 3914 019

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Giang

Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3796 430 Fax: 0235.3796 534

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Sơn

Số 203 đường Hùng Vương, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam email: kthtqsqn@gmail.com

Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn

Số 22 Hoàng Diệu, P.Vĩnh Điện, Điện Bàn Số điện thoại: 0235.3867206

Phòng Kinh tế và hạ tầng Bắc Trà My

Nguyễn Hữu Sự - Trưởng phòng

Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ

70 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam