Phòng Kinh tế và hạ tầng Nam Trà My

- Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang

Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nam Giang

Địa chỉ: Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành

Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đại Lộc

Địa chỉ: Khu Phước Mỹ ( khu 7 cũ), Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc số điện thoại: 02353 865658 Email: phongkinhtevahatangdl@gmail.com

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Phước

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phú Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 3.890.955 - Fax: 3.890.955

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Hiệp Đức

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3883224

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Thăng Bình

Địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3674737

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Sơn

Địa chỉ: Đường Hồ Chí Minh – Khâm Đức – Phước Sơn - Quảng Nam