Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2024

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2024

Kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thương năm 2024

Kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thương năm 2024

Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Sở Công Thương

Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Sở Công Thương

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống TN,TC

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống TN,TC

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023