Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương 2023

Thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh; đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc ứng dụng thương mại điện tử và triển khai chuyển đổi số, ngày 21/11/2023, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương 2023 (Vietnam Digital Industry and Trade Summit 2023).

Nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác thương mại điện tử

Sáng nay 16/11, Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số (Bộ Công Thương) tập huấn quản lý hoạt động TMĐT cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, cơ sở công nghiệp nông thôn, startup và sở ngành liên quan.

Mời tham dự Tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và ứng dụng các giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Để giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Sở Công Thương phối hợp với Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức Tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và ứng dụng các giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; với các nội dung:

Thúc đẩy thương mại điện tử

Những năm gần đây, cùng sự phát triển của công nghệ và nền tảng số, thương mại điện tử cũng trở nên sôi động thu hút sự tham gia ngày càng đông doanh nghiệp, góp phần đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, phù hợp với xu thế thời đại.

Thương mại điện tử giúp thúc đẩy dịch vụ logistics phát triển

Thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh ở khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng cao và liên tục trong những năm vừa qua. Năm 2022, Thương mại điện tử là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế số với tốc độ tăng trưởng cao (20%) và doanh thu thương mại điện tử bán lẻ (B2C) đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Dự kiến năm 2023 với tốc độ tăng trưởng mạnh (25%), doanh thu bán lẻ TMĐT sẽ đạt ước tính 20,5 tỷ USD.

Nâng cấp Trang thông tin sản phẩm

Qua gần 2 năm vận hành đưa vào sử dụng, Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam đã trở thành địa chỉ giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đến nhiều đối tác, khách hàng.

Sở Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính

Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Ngày 26/9/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký ban hành văn bản số 6530/UBND-KSNC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Ngày 15/8, UBND tỉnh có Công văn 5449 đề nghị sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.