Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực về sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương; Nâng cao năng lực cho công chức quản lý an toàn thực phẩm cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực phẩm nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1137/KH-SCT ngày 15/7/2024 về tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Chủ động ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương

Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước ghi nhận một số vụ ngộ độc, đặc biệt vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ngày 30/4/2024 với trên 450 người mắc phải nhập viện điều trị, tiếp tục gây lo ngại trong Nhân dân. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn về thông tin sau:

Nâng cao năng lực quản lý An toàn thực phẩm tại thị xã Điện Bàn

Theo Quyết định 758/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định mới của EU về các biện pháp khẩn cấp và tạm thời đối với kiểm soát an toàn thực phẩm

Ngày 17/01/2024, EU đã đăng công báo Quy định thực hiện Quy chế (EU)2024/286 ký ngày 16 tháng 1 năm 2024, sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2019/1793 về việc tạm thời tăng cường các biện pháp kiểm soát chính thức và các biện pháp khẩn cấp quản lý nhập khẩu vào Liên minh một số hàng hóa từ một số nước thứ ba thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) số 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 5546/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023.

Mức thu, nộp phí thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam thông báo về việc triển khai thực hiện mức thu, nộp phí trong công tác an toàn thực phẩm của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Ngày 26/6/2023, Sở Công Thương ban hành hướng dẫn số 1121/HD-SCT về Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có 90% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 07/02/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 577/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.