Khai mạc Hội chợ Thương mại và sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2024

Nhằm trưng bày, quảng bá, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của địa phương teo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP” và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Thăng Bình. Chiều ngày 28/6, Chiều 28/6, UBND huyện Thăng Bình tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại và sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2024.