Hội nghị trực tuyến “Vững bước dưới cờ Đảng”

Sáng ngày 02/02/2024, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024). Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Công Thương gồm tất cả đảng viên của Đảng bộ Sở.