Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XIII, năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông.

Chiều ngày 26/10, tại thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (MT-TN) lần thứ XIII, năm 2023. Hội nghị do ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông và ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đồng chủ trị hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; Lãnh đạo Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; Lãnh đạo các Phòng KT/KTHT các huyện, thành phố; Đại diện một số cơ sở CNNT các tỉnh thành khu vực MT-TN. Về phía tỉnh Đắk Nông có các Phó Giám đốc Sở Công Thương và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Lãnh đạo UBND và phòng KT/KTHT các huyện, thành phố trong tỉnh; các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tiêu biểu tỉnh Đắk Nông.

Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Quang; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Đinh Văn Phúc; đại diện Lãnh đạo phòng, trung tâm phụ trách công tác khuyến công thuộc Sở.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, đây hội nghị Khuyến công cấp khu vực là sự kiện tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố nhằm mục đích tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến công của khu vực MT-TN trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023; Làm rõ những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ khuyến công năm 2023, định hướng phát triển công tác khuyến công năm 2024; Thảo luận, trao đổi Ngoài ra, Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến trao đổi, đóng góp hoạt động Khuyến công các tỉnh trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công trong khu vực trong thời gian đến.