Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2023

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề địa phương.

Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh) đã nhận Tờ trình của UBND huyện, thị xã, phành phố: Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2023 cho 20 cá nhân có thành tích trong việc khôi phục, bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công của tỉnh. 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quyết định số 35/2013/QĐUBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề địa phương, Sở Công Thương trân trọng thông báo danh sách cá nhân được UBND cấp huyện đề nghị xét tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi để lấy ý kiến nhân dân như sau:

Danh sách gồm có 06 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân” và 14 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thợ giỏi”:

Các ý kiến đóng góp trong vòng 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Sở Công Thương: 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Danh sách đề nghị đính kèm: Thông báo

Tin liên quan