Chi bộ Văn phòng kết nạp đảng viên mới năm 2023

Sáng ngày 26/7/2023 Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thị Lệ Quyên - Chuyên viên Văn phòng.

 

Quần chúng Trần Thị Lệ Quyên sinh năm 1984, có trình độ chuyên môn Đại học, công tác tại Văn phòng - Sở Công Thương, trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành, đồng chí xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Đức Cường – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng đã trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Trần Thị Lệ Quyên và thời gian dự bị là 01 năm.

Đồng chí Mai Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Thị Lệ Quyên tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Luôn nêu cao tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và tuân thủ quy định, điều lệ đảng và chính sách pháp luật nhà nước. Đồng chí Mai Thị Thanh Bình cũng đề nghị đảng viên Nguyễn Thị Thu Quý được phân công giúp đỡ đồng chí Trần Thị Lệ Quyên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Quyên trưởng thành, trở thành đảng viên chính thức.

 

Đồng chí Đặng Bá Dự - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chúc mừng đồng chí Quyên đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách; đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và tuân thủ điều lệ đảng, chính sách pháp luật nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Tin liên quan