Chi bộ Quản lý thương mại kết nạp đảng viên mới năm 2023

Sáng ngày 21/7/2023 Chi bộ Quản lý thương mại thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Thị Cẩm Giang - Chuyên viên phòng Quản lý thương mại.

Quần chúng Lê Thị Cẩm Giang sinh năm 1990, có trình độ chuyên môn Đại học, công tác tại phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương, trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành, đồng chí xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Đỗ Thị Hiền - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng QLTM đã trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Lê Thị Cẩm Giang và thời gian dự bị là 01 năm.

Đồng chí Bí thư Chi bộ mong muốn đồng chí Lê Thị Cẩm Giang tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Luôn nêu cao tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và tuân thủ quy định, điều lệ đảng và chính sách pháp luật nhà nước. Đồng chí Đỗ Thị Hiền cũng đề nghị đảng viên được phân công giúp đỡ đồng chí Lê Thị Cẩm Giang tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Giang trưởng thành, trở thành đảng viên chính thức.

Được biết đến nay Chi bộ Quản lý Thương mại hiện có 07 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. 

 

Tin liên quan