UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ

Sáng ngày 06/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan đã có buổi đối thoại, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.

Tại đây, Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh cho biết, ngày 13/4, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2023 giao UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát hồ sơ liên quan đến gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, bảo trì Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên; đối chiếu các quy định pháp luật để báo cáo lại quá trình tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời các địa phương trên đây có trách nhiệm khẳng định tính chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nêu ở địa phương mình.

Zalo
Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu chỉ đạo

Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh cũng đã thực hiện theo quy định và tiến hành thương thảo nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn kéo dài, không được giải quyết, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đơn vị trúng thầu.

Công ty kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện cho đơn vị thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

Sau khi lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên. Trong đó, rà soát hồ sơ gói thầu để có văn bản trả lời sớm cho doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm vướng mắc, đảm bảo trước ngày 10/6/2023 có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, tránh để sự việc kéo dài ảnh hưởng tiến độ công trình, quyền lợi của đơn vị thi công cũng như của người dân.

 

Tin liên quan