Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII,nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 16/5, tại hội trường Sở Công Thương, CĐCS Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.