Tăng cường công tác kiểm tra, ổn định tình hình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiệný kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 5097/BCT-TTTN ngày 25/8/2022 về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn; Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Hồng Diên ngày 26/08/2022 tại Hội nghị trực tuyến về xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong những ngày gần đây, nâng cao hiệu quả trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu và chấn chỉnh công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; Sở Công Thương Quảng Nam đã có văn bản số1540/SCT-QLTM ngày 5/9/2022 về việc tăng cường công tác kiểm tra, ổn định tình hình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Trong đó, đề nghị Cục QLTT, UBND các huyện/thị xã/thành phố, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu một số nội dung như sau:

        1. Cục Quản lý thị trường.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; các hành vi vi phạm niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, thời gian đăng ký bán hàng, …

          2. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

          Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn kiểm tra, nắm bắt thông tin và phối hợp với các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động không có lý do chính đáng hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

3. Yêu cầu các các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải chủ động nguồn cung để đảm bảo duy trì hoạt động trong hệ thống, các cửa hàng không được nghỉ bán hàng; đảm bảo tốt các nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu được quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Khoản 21 Điều 1 của Nghị định 95/2021/NĐ- CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Thông tin trao đổi, phối hợp liên hệ: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Quảng Nam; Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3852876; 0913.999040.

Kèm theo Công văn

Tin liên quan