Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022 tại Ninh Thuận.

Chiều ngày 18/8, tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022. Đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), đồng chí Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó cục trưởng Cục Công Thương địa phương đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị.

 

Cùng dự có hơn 200 đại biểu từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, bao gồm: Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện một số phòng, ban liên quan của Sở Công Thương của một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công Thương; các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh Ninh Thuận; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đại diện các Báo, Đài Trung ương và địa phương..

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam do ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương - Trưởng đoàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam và các phòng chuyên môn thuộc Sở tham dự.

Đồng chí Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tham dự tại Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng). Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện đạt 11,07/11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021 và chiếm 22,68% kinh phí khuyến công toàn vùng. Kinh phí khuyến công địa phương thực hiện 37,73 tỷ đồng, đạt 94,11% so với kế hoạch (40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương của cả nước năm 2021(158,79 tỷ đồng) và chiếm 77,32% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình... Địa phương có sự quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí đối với năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực MT-TN là 72,8 tỷ đồng cao h[n 42,11% so v[í kế hoạch năm 2021 (51,23 tỷ đồng), trong đó: kinh phí KCQG giao theo kế hoạch 29,21 tỷ đồng, chiếm 20,86% tổng kinh phí KCQG năm 2022 (140 tỷ đồng) và chiếm 40,12% kinh phí khuyến công toàn vùng. 7 tháng đầu năm 2022, kinh phí toàn vùng đã thực hiện 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia đã triển khai thực hiện 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí khuyến công địa phương 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2021 và phân bổ kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 theo 6 nội dung chính, đó là: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Về hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp năm 2021, toàn vùng đã tư vấn với tổng doanh thu là 12, 61 tỷ đồng. 7 tháng đầu năm 2022, các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên đã tư vấn cho 59 dự án, với doanh thu đạt 4,78 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch năm, thấp hơn 32,19% so với cùng năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 7 tháng đầu năm 2022, đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khuyến công năm 2022.