Phong trào thanh niên Sở Công Thương năm 2021 – một năm nhìn lại

Năm 2021, Chi đoàn Sở Công Thương đã chỉ đạo và triển khai hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nội dung và hình thức hoạt động được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tác động đến tư tưởng, ý thức trách nhiệm của ĐV-TN trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. ĐV-TN đã tích cực cụ thể hoá 3 phong trào, 3 chương trình của Đoàn thành các việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân, tập thể. Kết quả đánh giá cuối năm 2021 được Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đánh giá là đơn vị Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu và 01 cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và Phong trào thanh niên.

         

Chi đoàn Sở Công Thương được tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh xuất sắc tiêu biểu năm 2021

Có được thành công đó là tinh thần nỗ lực, nhiệt tình cống hiến của tuổi trẻ, đặc biệt dưới sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức công đoàn, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành, chi đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức ngày càng ổn định, đoàn kết và thống nhất trong mọi hành động. 

Trong công tác chuyên môn, hầu hết đoàn viên là công chức, viên chức trẻ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao; không có đoàn viên mắc khuyết điểm về chuyên môn cũng như đạo đức lối sống....Công tác giáo dục của Đoàn được triển khai thường xuyên, sâu rộng đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên. BCH thực hiện đổi mới trong công tác tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, mọi hoạt động luôn được tập thể chi đoàn đồng thuận, nhất trí cao.