Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021

         Sáng ngày 10/12/2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung đồng chủ trì Hội nghị Toàn quốc về công tác Khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Phó Giám đốc Sở Công Thương Hường Văn Minh, chủ trì; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1881/QĐ-TTg), cũng là năm đầu hầu hết các địa phương trên cả nước đã tích cực xây dựng và triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công năm 2021 của cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) là 150 tỷ đồng, kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 188 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với chương trình khuyến công quốc gia, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, chương trình chỉ được giao 75,641 tỷ đồng cho 46 địa phương, 5 tổ chức dịch vụ khuyến công và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, đạt 50% tổng dự toán năm 2021, giảm hơn 50% so với kinh phí được giao năm 2020. Bộ Công Thương đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chí và triển khai phương án giao và điều chỉnh kinh phí phù hợp với tình hình chung, tính chất của các đề án/nhiệm vụ (cho 46 địa phương, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 và 5 tổ chức dịch vụ khuyến công, đồng thời quyết định cho phép ngừng, thực hiện do không bố trí được kinh phí đối với một số đề án/nhiệm vụ).

Cùng với khó khăn chung của cả nước, Quảng Nam đã nỗ lực, kịp thời, tập trung kiểm soát được dịch bệnh để triển khai các hoạt động khuyến công diễn ra đúng kế hoạch. Năm 2021, tổng kinh phí KCĐP được giao trên toàn tỉnh là 7 tỷ đồng, trong đó Trung tâm KC và XTTM được giao 1 tỷ đồng hỗ trợ  05 đề án Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 05 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), đề án Bản tin công thương, Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các đề án về tiết kiệm năng lượng và SXSH; kinh phí KCQG được giao 0,8 tỷ đồng thực hiện 02 đề án cho 03 cơ sở CNNT…

Để thực hiện tốt các nội dung của hoạt động khuyến công trong năm 2022 và những năm tiếp theo Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương trên cả nước cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao từ trung ương đến địa phương trong việc đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công; Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch Covid-19, nâng cao năng lực và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh; Nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng công tác chuyển đổi số và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Chú trọng đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở gắn với yêu cầu của thị trường bằng hình thức trực tiếp hoặc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề di dân về khu vực nông thôn do tác động của dịch Covid-19; Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương; Tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đã đạt giải qua các Kỳ bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để doanh nghiệp có định hướng chủ động trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, cải tiến mẫu mã, đa dạng sản phẩm để ngày càng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài; Nâng cao năng lực, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương triển khai các đề án nhiệm vụ khuyến công; Đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến công, nhất là công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên khuyến công;…

 Đối với tỉnh Quảng Nam cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp sau: Bám sát các mục tiêu và nội dung đã được phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam, giai đoạn: 2021-2025 để triển khai thực hiện; Tăng  cường công tác  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về triển khai các nội dung hoạt động khuyến công, đảm bảo hoàn thành các  đề án  khuyến công được giao  đúng  tiến  độ,  mục đích; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố; Tăng  cường công  tác thông  tin  tuyên truyền,  phổ biến sâu rộng về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công  nghiệp, chính sách khuyến công tại địa phương; Chú trọng các nội dung  hoạt  động  khuyến công như:  Hỗ  trợ xây dựng mô hình trình  diễn  kỹ  thuật  phổ  biến công nghệ  mới, sản  xuất sản phẩm mới; hỗ  trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0, hỗ trợ các  hoạt  động  tư  vấn,  trợ giúp các cơ sở CNNT; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;  hỗ  trợ  sửa  chữa, nâng cấp  hệ  thống  xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp(CCN); Tập trung xây dựng các  đề án  khuyến công điểm, đế án  nhóm  lập theo ngành ghề sản xuất các  sản  phẩm tiêu biểu có tiềm năng của địa phương,  lợi thế cạnh tranh của địa phương, gắn với chương trình OCOP, khởi nghiệp sáng tạo. 

          Nhân dịp này, Bộ Công thương đã trao bằng khen cho 75 tập thể và 112 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công, giai đoạn 2014- 2020. Trao giấy chứng nhận cho 200 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. 

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã trao bằng khen của Bộ Công Thương cho 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020 (Ông Huỳnh Nguyễn An Bình, Phó trưởng phòng QLCN Sở Công Thương; Ông A Lăng Tối, Trưởng phòng Nội vụ, nguyên trưởng phòng KT-HT huyện Tây Giang; Bà Nguyễn Thị Xuân Vui, Phó trưởng phòng Kinh tế Hội An) và giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 cho 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Sản phẩm Bánh chưng Bà Ba Hội, Hộ Kinh doanh Bà Ba Hội phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ; Sản phẩm Khay trà tiến Vua, Công ty TNHH Mộc Mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn (tác giả Nguyễn Văn Ân); Sản phẩm Giá treo và bảo chúng nhỏ, Công ty TNHH Làng đúc Đồng Phước Kiểu xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn). 

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hường Văn Minh đã trao bằng khen của Bộ Công Thương cho 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020