Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày 13/3/2020 Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số 320/KH-SCT về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Kế hoạch tải tại đây

 

Tin liên quan