Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Phước

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Số Điện thoại: 0235.3884400

Tin liên quan