Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phú Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 3.890.955 - Fax: 3.890.955

 

1. Nguyễn Thông Vũ - Trưởng phòng
Điện thoại: 0913.228344

2. Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0969847903

Tin liên quan