Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Thăng Bình

Địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3674737

1. Phạm Phú Hoè - Trưởng phòng
Điện thoại: 0235.3674822, 0905.165195
Email: phamphuhoe2009@gmail.com

2. Trương Công Thuận - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0905.558903

3. Phan Viết Hạng - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0905.403899

Tin liên quan