Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
22

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
23

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
24

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
25

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
26

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
27

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Xem chi tiết >>
An toàn thực phẩm
29

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
30

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
31

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
32

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
33

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
35

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
38

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
39

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
40

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước