Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 1. Lĩnh vực:
  • Kinh doanh khí
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.
  • - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
  • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  7 Ngày
  Nộp trực tuyến
  7 Ngày
  Nộp qua bưu chính công ích
  7 Ngày
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Bộ phận một cửa cấp huyện
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  87/2018/NĐ-CP
  Nghị định 87/2018/NĐ-CP
  2018-06-15
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin