Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 1. Lĩnh vực:
  • Hóa chất
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất hóa chấtsản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh. Tổ chức, cá nhân lập 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận gửi đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.Trường hợp không cấp điều chỉnh Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY CHỨNG NHẬN Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  06/2007/QH12
  06/2007/QH12
  2007-11-21
  08/2018/TT-BTC
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
  2018-01-25
  113/2017/NĐ-CP
  Nghị định
  2017-10-09
  32/2017/TT-BCT
  Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
  2017-12-28
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • *Điều kiện chung: Điều kiện sản xuất: - Là tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; - Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP; - Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất; - Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất. *Điều kiện riêng: Trường hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất
 14. Từ khoá:
  • Hóa chất
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin