Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

 1. Lĩnh vực:
  • Thương mại quốc tế
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chính hồ sơ.Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy phép kinh doanh.
  • + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  5 Ngày
  Nộp trực tuyến
  5 Ngày
  Nộp qua bưu chính công ích
  5 Ngày
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  b) Bản giải trình có nội dung: - Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  c) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  03/2016/QH14
  Luật 03/2016/QH14
  2016-01-01
  05/2017/QH14
  Luật 05/2017/QH14
  2017-06-12
  09/2018/NĐ-CP
  Nghị định 09/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  36/2005/QH11
  LUẬT Thương mại
  2005-06-14
  67/2014/QH13
  - Luật Đầu tư
  2014-11-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Điều kiện chung: Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP - Điều kiện riêng: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin