Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

 1. Lĩnh vực:
  • Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ , Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị; Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  18 Ngày
  Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ
  Nộp qua bưu chính công ích
  18 Ngày
  Kể từ ngày nhận hồ sơ qua bưu điện
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
  • Cán bộ, công chức, viên chức
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ của Bộ Công Thương
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  13/2018/TT-BCT
  Thông tư 13/2018/TT-BCT
  2018-06-15
  14/2017/QH14
  Luật 14/2017/QH14
  2017-06-20
  71/2018/NĐ-CP
  Nghị định 71/2018/NĐ-CP
  2018-05-15
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • * Điều kiện chung: - Được huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. * Điều kiện riêng: Người huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm thực tế làm việc về kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp từ 05 năm liền kề trở lên hoặc làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03 năm liền kề trở lên; có kiến thức pháp luật về tiền chất thuốc nổ.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin