Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 1. Lĩnh vực:
  • Kinh doanh khí
 2. Trình tự thực hiện:
  - Trình tự thực hiện:
  • + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.
  • + Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận cho thương nhân.
  • + Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  7 Ngày
  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
  Nộp trực tuyến
  7 Ngày
  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
  Nộp qua bưu chính công ích
  7 Ngày
  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm:
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  • Người nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  87/2018/NĐ-CP
  Nghị định 87/2018/NĐ-CP
  2018-06-15
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin