Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 1. Lĩnh vực:
  • Thương mại quốc tế
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Hồ sơ gửi trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.
  • + Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
  • + Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  5 Ngày
  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.
  Nộp trực tuyến
  5 Ngày
  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)
  Nộp qua bưu chính công ích
  5 Ngày
  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  b) Bản giải trình có nội dung:
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  + Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  + Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  + Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  c) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  d) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  03/2016/QH14
  Luật 03/2016/QH14
  2016-01-01
  05/2017/QH14
  Luật 05/2017/QH14
  2017-06-12
  09/2018/NĐ-CP
  Nghị định 09/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  36/2005/QH11
  LUẬT Thương mại
  2005-06-14
  67/2014/QH13
  - Luật Đầu tư
  2014-11-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Điều kiện chung: Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP - Điều kiện riêng: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sắp hết hạn hiệu lực.
 14. Từ khoá:
  • Thương mại quốc tế
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin