Văn phòng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Thị Thanh Bình
Bà Mai Thị Thanh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

2 Nguyễn Thị Thu Quý
Bà Nguyễn Thị Thu Quý

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

3 Nguyễn Đức Cường
Ông Nguyễn Đức Cường

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: P. Chánh Văn phòng - Phụ trách Kế toán

5 Trần Thị Ngọc Quyên
Bà Trần Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Tấn Thuận
Ông Lê Tấn Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

8 Đỗ Tuấn Ngọc
Ông Đỗ Tuấn Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Minh Huệ
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức vụ: Cán sự

10 Nguyễn Nhật Lệ
Bà Nguyễn Nhật Lệ

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Văn Hương
Ông Phạm Văn Hương

Chức vụ: Bảo vệ

12 Trần Thị Lệ Quyên
Bà Trần Thị Lệ Quyên

Chức vụ: Cán sự

13 Lang Văn Bắc
Ông Lang Văn Bắc

Chức vụ: Bảo vệ

14 Hoàng Thị Kim Oanh
Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

15 Nguyễn Song Toàn
Ông Nguyễn Song Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

16 Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Tạp vụ

17 Thái Văn Tâm
Ông Thái Văn Tâm

Chức vụ: Lái xe