Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đinh Văn Phúc
Ông Đinh Văn Phúc

Chức vụ: Giám đốc