Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Quang
Ông Nguyễn Thanh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

quangnt@quangnam.gov.vn
2 Hường Văn Minh
Ông Hường Văn Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

minhhv@quangnam.gov.vn
3 Mai Thị Thanh Bình
Bà Mai Thị Thanh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

binhmtt@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Quý
Bà Nguyễn Thị Thu Quý

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

quyntt@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Đức Cường
Ông Nguyễn Đức Cường

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

cuongnd1@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: P. Chánh Văn phòng - Phụ trách Kế toán

tamntt@quangnam.gov.vn
7 Trần Thị Ngọc Quyên
Bà Trần Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

quyenttn1@quangnam.gov.vn
8 Lê Tấn Thuận
Ông Lê Tấn Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

thuanlt1@quangnam.gov.vn
9 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

hoatt1@quangnam.gov.vn
10 Đỗ Tuấn Ngọc
Ông Đỗ Tuấn Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

ngocdt@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Thị Minh Huệ
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức vụ: Cán sự

huentm@quangnam.gov.vn
12 Nguyễn Nhật Lệ
Bà Nguyễn Nhật Lệ

Chức vụ: Chuyên viên

lenn@quangnam.gov.vn
13 Phạm Văn Hương
Ông Phạm Văn Hương

Chức vụ: Bảo vệ

14 Trần Thị Lệ Quyên
Bà Trần Thị Lệ Quyên

Chức vụ: Cán sự

quyenttl@quangnam.gov.vn
15 Lang Văn Bắc
Ông Lang Văn Bắc

Chức vụ: Bảo vệ

16 Hoàng Thị Kim Oanh
Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

oanhhtk@quangnam.gov.vn
17 Nguyễn Song Toàn
Ông Nguyễn Song Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

toanns1@quangnam.gov.vn
18 Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Tạp vụ

19 Thái Văn Tâm
Ông Thái Văn Tâm

Chức vụ: Lái xe

tamtv2@quangnam.gov.vn
20 Đỗ Thị Hiền
Bà Đỗ Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

hiendt1@quangnam.gov.vn
21 Nguyễn Quang Lâm
Ông Nguyễn Quang Lâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

lamnq1@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Tấn Nhật
Ông Nguyễn Tấn Nhật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

nhatnt@quangnam.gov.vn
23 Dương Tấn Tuấn
Ông Dương Tấn Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

tuandt1@quangnam.gov.vn
24 Đoàn Thị Thảo
Bà Đoàn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

thaodt1@quangnam.gov.vn
25 Bùi Long An
Ông Bùi Long An

Chức vụ: Chuyên viên