Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 1809/QÐ-UBND Ngày 07/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Na Ngày 07/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ q         Văn thư lưu trữ 07/07/2020