Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 904/QÐ-BYT Quyết định về việc ban hành" Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách y y tế vùng có dịch COVID - 19" Quyết định về việc ban hành" Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách y y tế vùng có dịch COVID - 19"         Phòng , chống dịch COVID -19 16/03/2020