Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 36/2013/TT-BCT Thông tư 36/2013/TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Thông tư 36/2013/TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí kh         Lĩnh vực Công nghiệp 27/12/2013