Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
208 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 129/QÐ-BTTTT Hướng dẫn ban hành xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcnh Hướng dẫn ban hành xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ng         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 02/03/2021
2 26/QÐ-SCT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương         Thanh tra 25/02/2021
3 243/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021         Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021         Thanh tra 25/02/2021
4 226/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2021 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2021         Thanh tra 19/02/2021
5 225/KH-SCT Kê hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2021 Kê hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2021         Kê hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2021         Thanh tra 19/02/2021
6 228/KH-SCT Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thương năm 2021 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thươ         Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thươ         Thanh tra 19/02/2021
7 187/QÐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 19/01/2021
8 6863/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 23/11/2020
9 33/2020/TT-BTTTT Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 t         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 04/11/2020
10 32/2020/TT-BTTTT Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 04/11/2020
11 30/2020/TT-BTTTT Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 28/10/2020
12 6124/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 19/10/2020
13 7293/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021         Lĩnh vực Thương mại 12/10/2020
14 2768/QÐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” Quyết định Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Qu         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 09/10/2020
15 33/NQ-HÐND Nghị quyết Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 Nghị quyết Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 17/09/2020
16 2486/QÐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) củ         Lĩnh vực Thương mại 09/09/2020
17 2454 /QÐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 04/09/2020
18 6393/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu         Lĩnh vực Thương mại 27/08/2020
19 2250/QÐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 201         Lĩnh vực khác 24/08/2020
20 59/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản         Lĩnh vực An toàn môi trường 21/08/2020
Trang 1 trên tổng số 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10