Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
187 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 6393/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu         Lĩnh vực Thương mại 27/08/2020
2 2250/QÐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 201         Lĩnh vực khác 24/08/2020
3 59/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản         Lĩnh vực An toàn môi trường 21/08/2020
4 91/2020/NÐ-CP Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 14/08/2020
5 1167/CÐ-BYT Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế         Lĩnh vực khác 29/07/2020
6 1978/QÐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy x         Lĩnh vực Thương mại 28/07/2020
7 1949/QÐ-BCT Quyết định đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Quyết định đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thươ         Lĩnh vực khác 24/07/2020
8 1246/QÐ-BTTTT Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến ( Phiên bản 1.0) Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến ( Phiên b         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 24/07/2020
9 18/2020/TT-BCT Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương         Lĩnh vực điện 17/07/2020
10 16/2020/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông" Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễ         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 17/07/2020
11 15/2020/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cẩm tay" Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cẩm tay"         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 09/07/2020
12 15/2020/TT-BC Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu         Lĩnh vực Thương mại 09/07/2020
13 14/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 08/07/2020
14 1809/QÐ-UBND Ngày 07/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Na Ngày 07/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ q         Văn thư lưu trữ 07/07/2020
15 13/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 03/07/2020
16 14/2020/TT-BCT Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương         Thanh tra 30/06/2020
17 2411/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2030 Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên         Lĩnh vực khác 24/06/2020
18 57/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Văn bản hợp nhất nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện         Lĩnh vực điện 23/06/2020
19 13/2020/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản         Lĩnh vực khác 18/06/2020
20 39/BC-STTTT Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải phá         CNTT, Thương mại điện tử, viễn thông 29/05/2020
Trang 1 trên tổng số 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10