Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
146 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 361/QÐ - UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.         Lĩnh vực khác 02/12/2020
2 52/QÐ-UBND Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019 Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019         CNTT, Thương mại điện tử 01/07/2020
3 5/CT-UBND Về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh Về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh         Lĩnh vực khác 13/02/2020
4 18/QÐ-SCT Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020         Cải cách hành chính 22/01/2020
5 03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn di         22/01/2020
6 02/2020/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng g         22/01/2020
7 183/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020         CNTT, Thương mại điện tử 10/01/2020
8 36/2019/TT-BCT Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương         Lĩnh vực Thương mại 29/11/2019
9 12/2019/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng         CNTT, Thương mại điện tử 05/11/2019
10 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện -Văn hóa xã. sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của B         CNTT, Thương mại điện tử 22/10/2019
11 10/CT-BCT Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp         Lĩnh vực An toàn môi trường 10/10/2019
12 13/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón         Lĩnh vực An toàn môi trường 25/09/2019
13 73/2019/NÐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước         CNTT, Thương mại điện tử 05/09/2019
14 71/2019/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp         Lĩnh vực An toàn môi trường 30/08/2019
15 54/2019/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) sử dụ         Lĩnh vực khác 21/08/2019
16 769/CT-KLM Phối hợp giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Phối hợp giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn         Lĩnh vực Thương mại 16/08/2019
17 7029/VPCP-KSTT Hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia Hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia         CNTT, Thương mại điện tử 08/08/2019
18 09/2019/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện         Lĩnh vực điện 07/08/2019
19 17/2019/QÐ-TTg Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy         Lĩnh vực khác 04/08/2019
20 17/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thong tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thong tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc         Lĩnh vực Công nghiệp 10/07/2019
Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4 5 6 7 8