Vietnamese English

Tổng số câu hỏi: 9

Tổng số câu hỏi đã trả lời: 9

Gởi câu hỏi
Họ và tên *  
Email *  
Địa chỉ  
Điện thoại  
Đính kèm File
Tiêu đề *  
Nội dung câu hỏi *  
File đính kèm:
Nhập mã kiểm tra *
   
   
 • 1. CÔNG BỐ HỢP QUY DỆT MAY

  Kính gửi Quý Sở

  Hiện tại công ty chúng tôi sản xuất sản phẩm may mặc bằng nguyên liệu nhập khẩu đã được chứng nhận và công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT. Công ty chúng tôi có cần thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc/và Công bố Hợp quy cho sản phẩm này nữa không? Hồ sơ công bố và thủ tục công bố tại Sở công thương tỉnh Quảng Nam như thế nào ạ?

  Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Sở!

  Trân trọng./

   (Người gởi:   Nguyễn Thị Trang - Email: trangnguyen12372@gmail.com)
  Trả lời : ( 15/07/2021 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

   Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may.

  QCVN 01:2017/BCT, điểm 1.2 Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

  Vì vậy, Quý công ty vẫn tiến hành thực hiện công bố hợp quy.

  Hồ sơ và thủ tục công bố hợp quy: Được quy định tại điểm 3.1.2 trong QCVN 01:2017/BCT

  3.1.2.1. Hồ sơ công bố hợp quy

  Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

  1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

  a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

  b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

  - Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

  - Tên sản phẩm, hàng hóa;

  - Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

  - Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

  - Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

  - Đối với hàng hóa nhập khẩu bổ sung thêm các thông tin sau: nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading) hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

  2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

  a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

  b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

  3.1.2.2.  Trình tự công bố hợp quy

  a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

  - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn này cho Sở Công Thương;

  - Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

  - Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

  Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y, trong đó:

  X là mã số doanh nghiệp;

  Y là số vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn) đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

  b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận/ giám định được chỉ định (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận/ giám định)

  - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn này cho Sở Công Thương;

  - Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

  - Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

  Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y/Z, trong đó:

  X là mã số doanh nghiệp;

  Y là số vận đơn đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước;

  Z là mã số của tổ chức đánh giá.

   

 • 2. KD Dịch vụ mua bán nợ

  Hiện nay tôi đang muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và sử dụng website để quảng cáo dịch vụ. Vậy cho tôi hỏi bán hàng trên website có phải đăng ký không? Nếu có thì đăng ký ở đâu và thủ tục như thế nào?

  web site của tôi là: https://muabannohoangphong.com/

   (Người gởi:   Đỗ Thị Ngân - Email: muabannohoangphong@gmail.com)
  Trả lời : ( 13/07/2021 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

  - Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu đều được phép kinh doanh trên mạng xã hội, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động) dưới các hình thức kinh doanh online sau:

  + Hình thức bán hàng thông qua các trang mạng xã hội đã được thiết lập dưới hình thức các sàn giao dịch thương mại điện tử (như Facebook, Zalo, Twitter…), website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động) để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm. Đây là hình thức kinh doanh trên mạng xã hội thông qua một bên trung gian. Trường hợp công ty nếu bán hàng trên website (chủ sàn giao dịch TMĐT phải thực hiện việc thủ tục đăng ký sàn giao dịch TMĐT với Bộ Công Thương theo qui định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP trước khi kinh doanh)

  + Hình thức bán hành thông qua website riêng. Đây là hình thức kinh doanh cần tuân thủ một số quy định theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT quản lý website thương mại điện tử và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về thương mại điện tử.

  + Người bán trên các mạng xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT phải tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP như sau:

  Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

  Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

   

  Trân trọng./.

   

 • 3. KD dịch vụ cho thuê máy photocopy có hỗ trợ vay vốn 135 không ?

  Hiện nay tôi đang nhập khẩu và phân phối các loại máy và kinh doanh dịch vụ cho thuê máy photocopy .Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi muốn thành lập công ty và kinh doanh trực tuyến trên website : https://chothuemayphoto247.net/ và  

  <a href=" https://chothuemayphoto247.net/cho-thue-may-photocopy-tai-binh-duong/"sửa chữa cho thuê máy photocopy Bình Dương</a>

  Vậy tôi xin hỏi để thành lập công ty cần phải chuẩn bị những gì? Làm ở đâu?

  Và công ty có địa điểm hoạt động tại một xã biên giới thuộc chương trình 135 thì khi thành lập công ty rồi tôi có được vay vốn của ngân hàng thế giới nữa không? 

  Mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan !

   

  Xin chân thành cảm ơn!

   (Người gởi:   nguyễn đức hạnh - Email: chothuemayphoto247@gmail.com)
  Trả lời : ( 10/04/2021 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

  * Về thành lập công ty đề nghị tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính, và thủ tục thành phần hồ sơ được niêm yết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  - Ngoài ra, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu đều được phép kinh doanh trên mạng xã hội, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động) dưới các hình thức kinh doanh online sau:

  + Hình thức bán hàng thông qua các trang mạng xã hội đã được thiết lập dưới hình thức các sàn giao dịch thương mại điện tử (như Facebook, Zalo, Twitter…), website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động) để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm. Đây là hình thức kinh doanh trên mạng xã hội thông qua một bên trung gian. Các đơn vị này đều đã thực hiện việc thủ tục cấp giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử thì khi kinh doanh theo hình thức này sẽ không phải tiến hành việc xin bất kỳ giấy phép thương mại điện tử nào cả, tuy nhiên vẫn phải làm thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh nếu không thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

  + Hình thức bán hành thông qua website riêng. Đây là hình thức kinh doanh cần tuân thủ một số quy định theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT quản lý website thương mại điện tử và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về thương mại điện tử.

  + Người bán trên các mạng xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT phải tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP như sau:

  Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

  Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

  * Về vay vốn ngân hàng thế giới nữa không?

  Về vấn đề này không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương, đề nghị tổ chức cá nhân có nhu cầu vay vốn cần liên hệ các cơ quan quản lý và theo dõi chương trình 135.

  Trân trọng./.

   

 • 4. XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ

  Công ty TNHH Kim Sora là công sản xuất khẩu tranv 

  đang quan tâm đến việc xuất khẩu khẩu trang qua campuchia, thái lan, lào 

  cho tôi hỏi tình hình nhập khẩu qua các nước campuchia, lào... gặp khó khăn gì không ạ?

   (Người gởi:   Nguyen thi xuan - Email: xuan@kimsora.com.vn)
  Trả lời : ( 29/12/2020 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của Công ty trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi của công ty chúng tôi xin được trả lời như sau:

  1. Qui định về xuất khẩu khẩu trang y tế

  - Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2848/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế. Theo đó, việc xuất khẩu khẩu trang và khẩu trang y tế thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, người khai hải quan không phải nộp hoặc xuất trình giấy phép xuất khẩu

  - Về hồ sơ hải quan, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 05/6/2018 của Bộ Tài chính.

  - Về chính sách quản lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018, Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ để thực hiện.

  2. Về tình hình xuất nhập khẩu qua các nước Lào, Campuchia,…

  - Đối với các cửa khẩu quốc tế thực hiện xuất – nhập khẩu theo qui định

  - Đối với cửa khẩu Nam Giang tỉnh Quảng Nam: Hiện nay việc xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu Nam Giang phải đảm bảo các qui định về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành; đồng thời phải được sự thống nhất của Chính quyền hai tỉnh từng đợt.

  Đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện và đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Trân trong!

 • 5. Diện tích mở cửa hàng xăng dầu

  Cho em hỏi về diện tích đất cần để mở cửa hàng xăng dầu cấp 3 là bao nhiêu

   (Người gởi:   Nguyễn Nho Ngọc - Email: ngocnguyen1985@gmail.com)
  Trả lời : ( 17/12/2020 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của anh trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi của anh chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Diện tích mở cửa hàng xăng dầu áp dụng theo quy định tại Thông tư số15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỷ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

  Diện tích tối thiểu 300 m2 trở lên.

  Trân trọng

 • 6. Xin số điện thoại ban quản lý KCN hậu cần cảng Tam Hiệp

  Bên em có nhu cầu thuê 3-5 ha đất ở KCN . E xin sđt liên hệ các khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp để hỏi giá thuê đất

   (Người gởi:   Phạm Văn Bá Tuấn - Email: Tuanpham0107@gmail.com)
  Trả lời : ( 10/09/2020 )

  Sở Công Thương Quảng Nam nhận được câu hỏi (yêu cầu) của anh trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. Về câu hỏi của anh chúng tôi xin được trả lời như sau:

  - Khu Công nghiệp (KCN)  hậu cần cảng Tam Hiệp là một trong những phân khu trong KCN Tam Hiệp, nằm trong Khu KTM Chu Lai. Sau đây là các thông tin về KCN Tam Hiệp:

  • Địa chỉ: Thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  • Quy mô: Diện tích quy hạch 530 ha
  • Số điện thoại, email, website

  Email: bqlkktmcl@quangnam.gov.vn

  Số điện thoại:  02353.  814 189

  Website:

  • Họ tên, chức vụ, số điện thoại người liên hệ

  Đơn vị:  Trung tâm Phát triển hạ tầng, trực thuộc Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai

  Họ tên: Lê Quang Hiếu

  Chức vụ: trưởng ban

  Số điện thoại: 0983364456

  * Ngoài các KCN trong Khu KTM Chu lai trên địa bàn tỉnh còn có 04 KCN do Sở Công Thương quản lý, các nhà đầu tư có thể tham khảo, nghiên cứu thêm để đí đến quyết định đầu tư được phù hợp.

  1. KCN Điện Nam - Điện Ngọc

  • Địa chỉ: Thuộc địa phận xã Điện Nam và xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; nằm kề tỉnh lộ 607 nối Thành phố Đà Nẵng với phố cổ Hội An
  • Quy mô: Diện tích quy hạch 418 ha

  2. KCN Đông Quế Sơn

  • Địa chỉ: Thuộc địa phận thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nằm sát với quốc lộ 1A
  • Quy mô: Diện tích quy hoạch 457,7 ha;

  3. KCN Thuận Yên

  • Địa chỉ: Thuộc địa phận xã Tam Đàn,  huyện Phú Ninh, cách trung tâm thị xã Tam Kỳ 2km về phía Tây, nằm sát quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam
  • Quy mô: Diện tích quy hạch 230 ha

  4. KCN Phú Xuân

  • Địa chỉ: Thuộc địa phận xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, cách trung tâm thị xã Tam Kỳ 2km về phía Tây, nằm sát quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam
  • Quy mô: Diện tích quy hạch 180 ha

  Để có thêm chi tiết phù hợp cho việc đầu tư xin liên hệ với Sở Công Thương Quảng Nam để được hỗ trợ tư vấn đầu tư .

            Xin cảm ơn đã quan tâm!

   

 • 7. Thời gian bán lẻ xăng dầu

  Kính gửi Sở Công Thương

  Tôi muốn hỏi về mẫu và thủ tục đăng ký thời gian bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Cảm ơn!

   (Người gởi:   Nguyễn Nho Ngọc - Email: ngocnguyen1985@gmail.com)
  Trả lời : ( 03/09/2020 )

  Sở Công Thương Quảng Nam xin được trả lời như sau: 

  Theo Quy định tại khoản 8, Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định đăng ký thời gian bán lẻ xăng dầu. Còn mẫu thời gian đăng ký bán lẻ xăng dầu không quy định, đơn vị làm văn bản ghi cụ thể thời gian bán hàng tại cửa hàng xăng dầu gửi Sở Công Thương theo đúng quy định.

  Trân trọng!

 • 8. Kinh doanh cây xăng

  Kính Chào Sở Công Thương!

  Cho em xin được hỏi là: Nếu em muốn mở một cây xăng nhỏ ở xã em (Xã bình quế, huyện Thăng Bình), nhu cầu dân số không lớn, chi phí cũng hạn hẹp nên dự kiến chỉ đầu tư 1 trụ xăng 92. vậy xin Sở công thương cho em biết là đầu tư như vậy có được không? và diện tích đất cần để thực hiện là 200m2 có đạt yêu cầu không ạ!

  Em xin chân thành cảm ơn ạ!

   

   (Người gởi:   Nguyễn Việt Cường - Email: Vietcuong151xdcd@gmail.com)
  Trả lời : ( 18/08/2020 )

  Sở Công Thương Quảng Nam xin được trả lời như sau: 

  - Với diện tích để thực hiện là 200m2 này không đảm bảo để mở một cửa hàng xăng dầu. Diện tích tối thiểu 1.000m2 ( đảm bảo để bố trí các hạng mục về an toàn PCCC)

  - Về cấp cửa hàng xăng dầu là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Do vậy không có quy định là 1 trụ xăng A92 là được. Vì kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện buộc thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP ngày 03/9/2014.

  Trân trọng!

 • 9. Xin thông tin liên lạc các khu công nghiệp

  Bên em có khách hàn muốn thuê 3-5 ha đất làm xưởng gia công may mặc. E xin sđt liên hệ các khu công nghiệp

   (Người gởi:   Trung hiếu - Email: hth.haui@gmail.com)
  Trả lời : ( 29/07/2019 )

  Sở Công Thương Quảng Nam xin được trả lời như sau: 

  - Anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại anh Võ Ngọc Nghĩa - Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp (Di động: 0911850959; Cơ quan: 02353812629) nhận nhiệm vụ phụ trách Quản lý nhà nước 4 KCN: Điện Nam - Điện Ngọc; Đông Quế Sơn; Thuận Yên; Phú Xuân.
  - Hoặc anh chị có nhu cầu thuê đất sản xuất công nghiệp thì liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, như sau:
  1. KCN Điện Nam - Điện Ngọc: anh Lành - 0914246767;
  2. KCN Đông Quế Sơn: anh Tuấn - 0964799868;
  3. KCN Thuận Yên: anh Huy - 0909659263;
  4. KCN Phú Xuân: Chưa xây dựng kết cấu hạ tầng.

  Xin chào trân trọng !

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,389
Trong ngày: 340
Trong tháng: 6,452
Trong năm: 350,181