Các phòng kinh tế hạ tầng
Vietnamese English
Các phòng kinh tế hạ tầng
Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang 06/09/2019

Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nam Giang 06/09/2019

Địa chỉ: Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành 06/09/2019

Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đại Lộc 06/09/2019

Địa chỉ: Khu Phước Mỹ ( khu 7 cũ), Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc số điện thoại: 02353 865658 Email: phongkinhtevahatangdl@gmail.com

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Phước 06/09/2019

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phú Ninh 06/09/2019

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 3.890.955 - Fax: 3.890.955

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Hiệp Đức 06/09/2019

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3883224

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Thăng Bình 06/09/2019

Địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại: 0235.3674737

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Sơn 06/09/2019

Địa chỉ: Đường Hồ Chí Minh – Khâm Đức – Phước Sơn - Quảng Nam

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy Xuyên 06/09/2019

Địa chỉ: thị trấn Nam Phước - Duy Xyên- Quảng Nam Số điện thoai: 0235.3775998

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,338,680
Trong ngày: 309
Trong tháng: 62,802
Trong năm: 477,472