Vietnamese English
Ban Lãnh đạo
Nguyễn Quang Thử Giám đốc 0913424027
Nguyễn Thanh Quang Phó Giám đốc 0913409749
Huỳnh Thanh Tòng Phó Giám đốc Sở 0903506735
Thiều Việt Dũng Phó Giám đốc 0913 488 365
Văn Phòng
Mai Thị Thanh Bình Chánh Văn phòng Sở 0382692334
Nguyễn Thị Thu Qúy Phó Chánh Văn phòng Sở 0915324052
Nguyễn Tấn Nhật Phó Chánh Văn phòng Sở 0914076611
Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chánh Văn phòng - Kế toán trưởng 0987982227
Trần Thị Ngọc Quyên Chuyên viên 0913480407
Lê Tấn Thuận Chuyên viên 01223535005
Đỗ Tuấn Ngọc Chuyên viên 0905027728
Trần Thị Hòa Chuyên viên 0935101512
Nguyễn Quang Thi Lái xe 0976424234
Nguyễn Nhật Lệ Chuyên viên 0935071898
Nguyễn Thị Minh Huệ Cán sự 0937697951
Trần Thị Trữ Tạp vụ 01699882335
Phạm Văn Hương Bảo vệ 0906566793
Lang Văn Bắc Bảo vệ 01657456226
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0989303054
Hoàng Thị Kim Oanh Cán sự
Trần Thị Phương Thảo Nhân viên 0948341728
Phòng Quản lý Thương mại
Nguyễn Quang Lâm Trưởng phòng 0913492888
Nguyễn Đức Cường Phó Trưởng phòng 0914010849
Võ Thị Kim Trâm Phó Trưởng phòng 0913075759
Hồ Viết Đông Chuyên viên 0914335769
Dương Tấn Tuấn Chuyên viên 0931999040
Đoàn Thị Thảo Chuyên viên 0917557525
Thái Thị Diệu Hiền Chuyên viên 0987454777
Phòng Quản lý Công nghiệp
Đỗ Thị Hiền Trưởng phòng 0913406413
Huỳnh Nguyễn An Bình Phó Trưởng phòng 0982545515
Võ Ngọc Nghĩa Phó Trưởng phòng 01224491239
Nguyễn Thị Thái Thanh Chuyên viên 0986882462
Lê Thanh Toàn Chuyên viên 0907943149
Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên 0905641021
Doãn Trọng Lân Chuyên viên
Phòng Quản lý Năng lượng
Nguyễn Đinh Viễn Trưởng phòng 0908142083
Huỳnh Nguyên Tuấn Phó Trưởng phòng 0914289679
Mạc Vĩnh Châu Phó Trưởng phòng 0914.167.456
Nguyễn Vũ Hoàng Ngân Chuyên viên 0914.015.444
Nguyễn Minh Tuấn Nhân viên 0905.630.819
Nguyễn Văn Quốc Chuyên viên 0914288108
Đỗ Văn Ân Chuyên viên
Trương Vĩnh Hoài Chuyên viên
Lê Thị Điền Viên Nhân viên 0988.572.486
Thanh tra Sở
Nguyễn Trưng Chánh Thanh tra Sở 0914152939
Nguyễn Văn Thu Phó Chánh Thanh tra Sở 0888909575
Hứa Thị Thương Chuyên viên 0935075436
Nguyễn Thị Như Mai Chuyên viên 01227497477
Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường
Phạm Bá Huyên Trưởng phòng 0905143505
Nguyễn Ngọc Lập Phó Trưởng phòng 0932566949
Trần Đình Tuấn Phó Trưởng phòng 0906565975
Vũ Thị Bảo Ly Chuyên viên 0934742337
Phạm Thị Phương Thùy Chuyên viên 0935947601
Lê Uy Việt Chuyên viên 0905486735
Phòng Quản lý Đầu tư và Xuất nhập khẩu
Nguyễn Thị Thanh Thúy Trưởng phòng 0935512202
Hồ Viết Hà Phó Trưởng phòng 0905.123546
Nguyễn Quang Quang Nhân viên 0934.555531
Nguyễn Đình Công Nhân viên 0983.091018
Phạm Thị Bích Hoa Nhân viên 0905.214569
Huỳnh Tấn Lành Chuyên viên 0982308811
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
758,588
Trong ngày: 142
Trong tháng: 142
Trong năm: 273,005