Trao quà cho xã kết nghĩa Chal Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam