Đại hội Công đoàn Sở Công Thương Quảng Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2022