CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Vietnamese English
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 27/07/2021

Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam 27/07/2021

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam 27/07/2021

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam 18/06/2021

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam 18/06/2021

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,527
Trong ngày: 478
Trong tháng: 6,590
Trong năm: 350,319