TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ ĐẠI HÔI ĐẢNG
Vietnamese English
TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ ĐẠI HÔI ĐẢNG
Hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp 20/07/2020

Ngày 06/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 1125-CV/BTGTU về việc hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể:

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 06/05/2020

Ngày 28/4/2020, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Có Công văn số 63-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
755,926
Trong ngày: 494
Trong tháng: 38,609
Trong năm: 270,343