VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN
Vietnamese English
VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN
Văn bản tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam ngày 05/8/2020 06/08/2020

Văn bản tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam ngày 05/8/2020

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 03/08/2020

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19

Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII 03/08/2020

Ngày 29/7/2020,Ban Tuyên giáo - Tỉnh Ủy Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BGTTU về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2020.

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam 14/07/2020

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông 14/07/2020

Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. 08/05/2020

Ngày 6/5/2020, Sở TT&TT tỉnh vừa ban hành công văn 458/STTTT-TTBCXB về tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh 07/05/2020

Ngày 6/5/2020, Sở TT&TT tỉnh vừa ban hành công văn 455/STTTT-TTBCXB về thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020. 06/05/2020

Ngày 22/4/2020, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản số 1161-CV/BTGTU về hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020.

Triển khai thực hiện Đề án” Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 05/05/2020

Ngày 17/01/2020, Sở Công thương ban hành Kế hoạch số 85/KH-SCT về triển khai thực hiện Đề án” Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. 04/05/2020

Tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
755,895
Trong ngày: 463
Trong tháng: 38,578
Trong năm: 270,312