CHUYÊN MỤC PBGDPL
Vietnamese English
CHUYÊN MỤC PBGDPL
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương 05/05/2020

Ngày 09/3/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 27/QĐ-SCTvề Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 04/05/2020

Ngày 13/3/2020 Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số 320/KH-SCT về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,326
Trong ngày: 277
Trong tháng: 6,389
Trong năm: 350,118