Báo cáo năm 2019
Vietnamese English
Báo cáo năm 2019
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh 16/12/2019

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 16/12/2019

Kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra trong dịp tết Trung thu năm 2019 04/10/2019

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra trong dịp tết Trung thu năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 9, 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 30/09/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 9, 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 7/2019 29/07/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 7/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2019 26/06/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 5/2019 01/06/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 5/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 4/2019 25/04/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 4/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 3/2019 26/03/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 3/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 02/2019 28/02/2019

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 02/2019

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
507,826
Trong ngày: 163
Trong tháng: 10,701
Trong năm: 22,243
https://truoctrandau.com tỷ số bóng đá