Báo cáo, kế hoạch ngành công thương
Vietnamese English
Báo cáo, kế hoạch ngành công thương
Tài liệu hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ ngành công thương 6 tháng cuối năm 2021 19/07/2021

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 5/2021 02/06/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 5/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 4/2021 12/05/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 4/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương quý 1/2021 30/03/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương quý 1/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 2/2021 30/03/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 2/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 1/2021 30/03/2021

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương tháng 1/2021

Kế hoạch thực hiện Đề án tham nhũng năm 2019-2021 29/01/2021

Kế hoạch triển khai đề án " Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2021

Báo cáo tình hinh kinh tế - xã hội năm 2020 23/11/2020

Báo cáo tình hinh kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2020 23/11/2020

Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 10/2020 23/10/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 10/2020

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,335
Trong ngày: 286
Trong tháng: 6,398
Trong năm: 350,127