Báo cáo, kế hoạch ngành công thương
Vietnamese English
Báo cáo, kế hoạch ngành công thương
Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 9/2020 25/09/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 9/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020 31/08/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 7/2020 23/07/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 7/2020

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 15/06/2020

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 26/05/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 4 năm 2020 04/05/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 4 năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 3, quý I năm 2020 và kế hoạch công tác tháng 4 24/03/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 3, quý I năm 2020 và kế hoạch công tác tháng 4

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 02 năm 2020 24/03/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 02 năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 1 năm 2020 11/02/2020

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 1 năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
758,467
Trong ngày: 21
Trong tháng: 21
Trong năm: 272,884