Kiểm soát TTHC
Vietnamese English
Kiểm soát TTHC
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020 01/07/2020

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 14/02/2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019 13/01/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019 13/01/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019 25/06/2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019 08/04/2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 1284/BC-SCT ngày 14/9/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý III/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 789/BC-SCT ngày 18/6/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 14/03/2018

Sở Công Thương ban hành Quyết định số 45/QĐ-SCT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 03/07/2017

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Văn bản mới
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
941,216
Trong ngày: 588
Trong tháng: 9,408
Trong năm: 80,008