Kiểm soát TTHC
Vietnamese English
Kiểm soát TTHC
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2021 30/06/2021

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định ban hành Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính năm 2021 21/06/2021

Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020 01/07/2020

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 14/02/2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019 13/01/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019 13/01/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019 25/06/2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019 08/04/2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 1284/BC-SCT ngày 14/9/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý III/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2018 08/10/2018

Báo cáo số 789/BC-SCT ngày 18/6/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Hoàng Thị Kim Oanh SĐT: (0235).3.815.806
Liên kết website
Thống kê truy cập
1,211,346
Trong ngày: 297
Trong tháng: 6,409
Trong năm: 350,138